Hjertesvigt

Hjertesvigt er en udbredt og alvorlig medicinsk tilstand med høj dødelighed, og det er derfor afgørende for læger og sygeplejersker at have en dybdegående forståelse af denne komplekse tilstand. Over de seneste år har behandlingsmulighederne for hjertesvigt udviklet sig betydeligt, hvilket har forbedret overlevelsen og livskvaliteten for patienter med hjertesvigt. Foruden hjertesvigt baseret på reduceret […]

ABCDE gennemgang

At mestre ABCDE gennemgang er afgørende for både læger og sygeplejersker, da det sikrer en struktureret og systematisk vurdering og stabilisering af en patients livsvigtige funktioner ved akut livstruende tilstande. I dette kursus vil overlæge Bo Løfgren,  gennemgå ABCDE gennemgang. Bo Løfgren har mange års klinisk og forskningsmæssig erfaring i håndtering af akutte tilstande, og […]

Basal ekkokardiografi

Ekkokardiografi er en afgørende diagnostisk metode inden for kardiologi, der giver mulighed for at visualisere hjertets strukturer og funktion i realtid. I Danmark udfører både læger og sygeplejersker ekkokardiografi som en integreret del af deres kliniske praksis. Det er et værdifuldt redskab til at vurdere hjertets funktion, herunder at diagnosticere hjertesvigt og klapsygdomme, og meget […]

EKG kursus 4: cases

Dette er kursus nr. 4 i rækken af kurser omkring EKG tolkning. Det anbefales at du inden dette kursus har gennemgået EKG kursus 1: Systematisk EKG tolkning, EKG kursus 2: arytmi og EKG kursus 3: iskæmi. Dette kursus er designet til at skærpe kursisternes praktiske færdigheder i tolkning af EKG gennem en række cases og komplekse […]

Kardiologiske tilstande: introduktion

Dette kursus giver en grundig indføring i kardiologiske tilstande, som dækker over en bred vifte af sygdomme, der påvirker hjertet og/eller kredsløbet. Disse tilstande udgør en af de hyppigste årsager til både akut og kronisk sygdom i Danmark, hvor mere end 250.000 mennesker er ramt af kardiologiske sygdomme. Da læger og sygeplejersker regelmæssigt står over […]

Tolkning af brystsmerter

Brystsmerter er en meget hyppig årsag til kontakt til sundhedsvæsenet. Brystsmerter kan dække over en lang række af tilstande – fra helt benigne muskelsmerter som ikke kræver nogen behandling til livstruende hjertekarsygdomme som kræver akut behandling for at livet reddes. En grundig karakteristik af de brystsmerter som patienter beskriver er afgørende for at differentiere mellem […]

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Hjertekarsygdom er en af de hyppigste årsager til sygdom og død i Danmark. Forebyggelse af hjertekarsygdom spiller derfor en vigtig rolle i den kliniske hverdag for mange læger og sygeplejersker i Danmark. Igennem de seneste år er forebyggelse af hjertekarsygdom blevet mere kompleks idet der er kommet nye og effektive behandlingsmuligheder på markedet som har […]

Dyslipidæmi: grundlæggende

Dyslipidæmi er betegnelsen for lipidforstyrrelser. I dette kursus vil læge, phd. og lektor Martin Bødtker Mortensen gennemgå dyslipidæmi – fra patofysiologi over behandlingsmuligheder til danske guidelines for behandling af både primær og sekundær præventions patienter. Han er en af Danmarks førende eksperter i aterosklerose og dyslipidæmi, og har i mange år deltaget i udarbejdelsen af […]

Antikoagulationsbehandling

Antikoagulationsbehandling (AK-behandling) bruges til behandling af venøse tromboembolier såsom dyb venetrombose eller lungeemboli, og til forebyggelse af venøse tromboembolier hos patienter som er i høj risiko herfor på grund af f.eks atrieflimren eller mekaniske hjerteklapper. I dette kursus vil professor Torben Bjerregaard Larsen gennemgå AK-behandling. Torben Bjerregaard Larsen har i mange år beskæftiget sig med […]