Endokarditis

Endokarditis er en alvorlig og livstruende tilstand. Ubehandlet vil alle patienter dø af sygdommen. Korrekt diagnostik og opstart af behandling er derfor afgørende for at mindske dødeligheden. I dette kursus om endokarditis vil overlæge Vibeke Guldbrand guide dig igennem endokarditis – fra definition over diagnostik til behandling. Definition Ætiologi Diagnostiske kriterier Behandling Vibeke Guldbrand har […]

Hjertetamponade og pericardiocentese

Hjertetamponade er en livstruende tilstand, hvor hurtig og korrekt behandling med pericardiocentese er livsreddende. I dette kursus vil læge ph.d. Jesper Khedri Jensen guide dig igennem hjertetamponade og pericardiocentese med sin omfattende viden og erfaring inden for kardiologi. Jesper Khedri Jensen vil dykke ned i ætiologien bag pericardieeffusion, gennemgå symptomer (inklusive pulsus paradoxus) og forklare […]

Ventrikulær takykardi

Ventrikulær takykardi (VT) er en livstruende tilstand, hvor korrekt identifikation og hurtig behandling er afgørende. Det kan dog være udfordrende at identificere, da også godartede supraventrikulære takykardier kan have breddeøgede komplekser og efterligne VT. I dette kursus om ventrikulær takykardi vil overlæge og dr. med Steen Pehrson føre dig gennem en omfattende gennemgang af VT. […]

Hjertesvigt

Hjertesvigt er en udbredt og alvorlig medicinsk tilstand med høj dødelighed, og det er derfor afgørende for læger og sygeplejersker at have en dybdegående forståelse af denne komplekse tilstand. Over de seneste år har behandlingsmulighederne for hjertesvigt udviklet sig betydeligt, hvilket har forbedret overlevelsen og livskvaliteten for patienter med hjertesvigt. Foruden hjertesvigt baseret på reduceret […]

ABCDE gennemgang

At mestre ABCDE gennemgang er afgørende for både læger og sygeplejersker, da det sikrer en struktureret og systematisk vurdering og stabilisering af en patients livsvigtige funktioner ved akut livstruende tilstande. I dette kursus vil overlæge Bo Løfgren,  gennemgå ABCDE gennemgang. Bo Løfgren har mange års klinisk og forskningsmæssig erfaring i håndtering af akutte tilstande, og […]

Basal ekkokardiografi

Ekkokardiografi er en af de vigtigste diagnostiske metoder inden for kardiologi. Ekkokardiografi giver mulighed for at visualisere hjertets strukturer og funktion i realtid. I Danmark udfører både læger og sygeplejersker ekkokardiografi som en integreret del af deres kliniske praksis. Det er et værdifuldt redskab til at vurdere hjertets funktion, herunder at diagnosticere hjertesvigt og klapsygdomme, […]

EKG kursus 4: cases

Dette er kursus nr. 4 i rækken af kurser omkring EKG tolkning. Det anbefales at du inden dette kursus har gennemgået EKG kursus 1: Systematisk EKG tolkning, EKG kursus 2: arytmi og EKG kursus 3: iskæmi. Dette kursus er designet til at skærpe kursisternes praktiske færdigheder i tolkning af EKG gennem en række cases og komplekse […]

Kardiologiske tilstande: introduktion

Dette kursus giver en grundig indføring i kardiologiske tilstande, som dækker over en bred vifte af sygdomme, der påvirker hjertet og/eller kredsløbet. Disse tilstande udgør en af de hyppigste årsager til både akut og kronisk sygdom i Danmark, hvor mere end 250.000 mennesker er ramt af kardiologiske sygdomme. Da læger og sygeplejersker regelmæssigt står over […]

Tolkning af brystsmerter

Brystsmerter er en meget hyppig årsag til kontakt til sundhedsvæsenet. Brystsmerter kan dække over en lang række af tilstande – fra helt benigne muskelsmerter som ikke kræver nogen behandling til livstruende hjertekarsygdomme som kræver akut behandling for at livet reddes. En grundig karakteristik af de brystsmerter som patienter beskriver er afgørende for at differentiere mellem […]

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Hjertekarsygdom er en af de hyppigste årsager til sygdom og død i Danmark. Forebyggelse af hjertekarsygdom spiller derfor en vigtig rolle i den kliniske hverdag for mange læger og sygeplejersker i Danmark. Igennem de seneste år er forebyggelse af hjertekarsygdom blevet mere kompleks idet der er kommet nye og effektive behandlingsmuligheder på markedet som har […]