Astma

Astma, en udbredt folkesygdom, kan manifestere sig på enhver alderstrin. Indsigt i denne komplekse tilstand er afgørende for nøjagtig håndtering og implementering af moderne behandlingsmetoder, der markant reducerer symptomer og indlæggelser. I særlig grad er det inden for almen praksis, at nøglen til håndtering af astmapatienter findes. I dette kursus vil lungemedicinsk overlæge Søren Bagge […]

KOL

KOL er en kronisk sygdom i lungerne, hvor luftvejene bliver forsnævret og lungevævet ødelagt. Det er en sygdom, der udvikler sig gennem en årrække, og hvor langt størstedelen af dem, der får stillet diagnosen KOL, enten er rygere eller tidligere rygere. I Danmark har over 300.000 personer KOL, og langt de fleste læger og sygeplejerske […]

Spirometri

Spirometri er en test, der måler, hvor meget luft en person kan puste ud, og hvor lang tid det tager. Der udføres mere end 350.000 spirometrier årligt i Danmark, og undersøgelsen spiller en afgørende rolle i udredning og diagnosticering af lungesygdomme. Sundhedspersonale, som foretager spirometri, skal have træning i at anvende og fortolke spirometri. Der […]

Inhalatortyper og inhalationsteknik

Der er i Danmark godt 80 forskellige kombinationer af lægemidler, doser og inhalatorer til inhalationsbehandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Inhalatorerne findes i fire hovedtyper: pulverinhalator (DPI), inhalationsspray (pMDI), soft mist-inhalator (SMI) og forstøvere. Hver inhalator stiller særlige krav til klargøring og inhalationsteknik. Alle inhalatorer er effektive, hvis de anvendes korrekt. Desværre har […]

Idiopatisk pulmonal fibrose

Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) er en sygdom der rammer ca. 300-400 danskere årligt. der fører til kronisk fibrosedannelse i lungerne. Fibrosen forhindrer lungerne i at fungere normalt og iltoptagelsen over lungealveolerne reduceres med nedsat iltindhold i blodet til følge. Mængden af arvæv øges med tiden og processen er irreversibel. Hastigheden af sygdomsudvikling er meget forskellig […]

Sarkoidose

Sarkoidose er en godartet sygdom, der kan ramme alle kroppens organer. Der er ca. 600 nye tilfælde i Danmark årligt. Sarkoidose får immunsystemet til at overreagere, og dette kan føre til helbredsproblemer med lungeskade, hududslæt og øjensygdom, men andre organer kan også rammes. Sygdommen er karakteriseret ved små, mikroskopiske ansamlinger af betændelse, de såkaldte granulomer. […]